Historia

Axel Nilsson 1889-1946
Den 5:e april 1888 fick Axel Nilsson sitt gesällbrev hos kakelugnsmakare P O Berg. 23 år gammal startade han sedan Etelhems Krukmakeri.
Lyhörd för samtidens behov utformade han vackra och ändamålsenliga brukskärl som snart fyllde kökskåpen run hela Gotland.
Nilsson var händig, utåtriktad och intresserad av den framåtskridande tekniken. Hans krukmakeri var ett av dom mest välutrustade på ön.
Många äldre i byn kan berätta om hur de som grabbar fick hjälpa till i verkstaden med beredning av lera, ugnspassning och lastning av de färdiga krukorna på den stora flakvagnen som “grållen” sedan drog iväg till marknader runt om i trakten.
Många kan också berätta om det stolta ögonblick då krukmakaren i Etelhem bytte ut hästkärran mot en splitter ny T-Ford och på så vis fick en hisnande snabb distribution av sina eftersökta varor.
Kring sekelskiftet kom en ny produkt in i sortimentet, då började tillverkningen av kakelugnar. Också här var Nilssons verkstad framgångsrik och än i dag fungerar i många gotländska hem den vita etelhemsugnen.


Axel Olof Nilsson 1946-1961

Den äldsta sonen Axel O Nilsson som gått i lära hos fadern var den som främst ärvt sin pappas konstnärlighet. In på 40-talet åkte han runt och satte upp kakelugnar men övergick senare helt till krukmakeriet. Han var en skicklig drejare och gjorde tunt och fint servisgods. Axel drev verksamheten fram till 1961, då han efterträddes av Egil och Birgitta Solberg.

Egil Solberg 1961-1982
De gamla modellerna kom att behållas i tillverkningen samtidigt som nya modeller utvecklades.
Från sin verkstad i Stockholm förde han med sig det grova chamotterade godset med korkliknande yta, som senare kom att sprida sig, den s k “visbykeramiken”. Jämsides med den vanliga produktionen utarbetade han det omtalade svartgodset. En av hans svartgodskrukor finns representerad på nationalmuseum.
Efter studier i Spanien byggdes risugnen ute på gården som möjliggjorde mera omfattande tillverkning av större krukor, framför allt blomkrukor. I början av 80-talet drog han sig tillbaka för nya projekt.

Annbritt och Torleif Solberg 1983-2010
Från 1983 fram till 2010 drevs krukmakeriet av Annbritt och Torleif Solberg. Torleif har gått i lära hos sin far och har 1 års utbildning på Capellagården, Öland. Annbritt har 2 års konstnärlig utbildning och 3 års keramisk yrkesutbildning på Capellagården.

Torleif Solberg 2011-

Från 2011 driver Torleif krukmakeriet på egen hand.